Directors

Directors from China

4th Generation: Wu Tianming, Xie Fei, Xie Jin

5th Generation: Chen Kaige, Feng Xiaoning, Huang Jianxin, Hu Mei, Li Shaohong, Tian Zhuangzhuang, Wu Ziniu, Zhang Junzhao, Zhang Yimou, Zhou Xiaowen

6th Generation: He Jianjun, Jia Zhangke, Li Yu, Lou Ye, Lu Chuan, Wang Chao, Wang Xiaoshuai, Zhang Yuan

Directors from Hong Kong

First New Wave: Allen Fong, Ann Hui, Patrick Tam, Tsui Hark, Yim Ho

Second New Wave: Clara Law, Evans Chan, Fruit Chan, Peter Chan, Stanley Kwan, Wong Kar Wai

Directors from Taiwan

New Wave: Edward Yang, Hou Hsiao-hsien

Second New Wave: Ang Lee, Stan Lai, Tsai Ming-liang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s